Roulette is een populair spel met een eenvoudig spelprincipe: de speler dient te raden op welk cijfer de bal zal vallen, nadat de croupier deze bal in het draaiende roulettewiel heeft losgelaten.
Na een paar seconden verliest de bal zijn snelheid en zal in een van de vakjes blijven liggen, waarna zal blijken of de speler gewonnen heeft door correct te raden.

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe het spel van Frans Roulette werkt en welke mogelijkheden de speler heeft om zijn winkansen te optimaliseren.

Start en verloop van het Spel

Een spel van Frans Roulette kan gestart worden door het doen van een inzet. De speler kan inzetten op een enkel cijfer of op een combinatie van cijfers. Er zijn grofweg twee soorten spelinzetten te onderscheiden: Inside en Outside Bets. De twee groepen hebben hun naam ontleend aan de plaats die de vakken innemen op het speelveld. Verstandig is om eerst een afweging te maken welke mogelijke inzetten het best bij jouw spelstrategie passen.

Een Outside Bet betreft een inzetcombinatie die de speler een hogere winkans verleent, maar daarmee ook een lagere uitbetalingsverhouding bij winst. De speler wint bijvoorbeeld slechts 1 of 2 keer zijn inzet terug.

Een Inside Bet is een inzet op een individueel cijfer of een aantal individuele cijfers. De winkans ligt hier aanzienlijk lager, maar dit levert bij winst wel een veel hogere uitbetalingsverhouding op. Bij een succesvolle Inside Bet kan de speler tot 35 keer zijn inleg terugwinnen.

De inzet die door de speler de voorkeur geniet, hangt af van de hoeveelheid risico die de speler durft te nemen en hoeveel de speler bereid is te verliezen.

Een Outside Bet heeft hogere winkansen en kan dus geschikt zijn voor de speler die liever voorzichtiger speelt en genoegen neemt met lagere winsten per ronde.
Een Inside Bet omvat een veel kleinere kans op winst, maar betaalt wel veel meer indien de bal op het geraden cijfer valt. De Inside Bet brengt meer risico, meer winst en daarom ook meer spanning met zich mee.

Mogelijke inzetten

Zoals hierboven uitgelegd, kun je inzetten op verschillende combinaties van cijfers. Het is mogelijk om hiermee je winkans te vergroten of te verkleinen, wat wel gevolgen heeft voor de uitbetalingsverhouding. Een grotere winkans vertaalt zich naar een kleiner gelopen risico en dus ook minder grote winsten. De inzetten bij Frans Roulette zijn grotendeels hetzelfde als bij Amerikaans en Europees Roulette, maar hebben andere namen.
De enkele verschillen tussen Frans en Amerikaans Roulette worden hieronder besproken.

 • Een ‘Plein’ is een inzet op 1 cijfer van het roulettewiel. De winkans is 1/37 oftewel 2,7%.
  Deze kleine winkans betekent voor de speler de grootste uitbetalingsverhouding bij winst, namelijk 35:1. De speler ontvangt 35 keer zijn inleg plus de inleg terug indien de bal op het geraden getal valt.
 • De ‘Cheval’ betreft een inzet op 2 aan elkaar grenzende cijfers op de roulette tafel. De chip dient dus op twee vakjes gelegd te worden: half op het ene cijfer en half op het andere cijfer.
  De winkans verdubbelt zich hier tot 5,4%, de uitbetalingsverhouding halveert naar 17:1.
 • Inzetten op een rijtje van 3 cijfers (door de chip onderaan dit rijtje op de speeltafel te leggen), heet ‘Transversale Pleine’. De winkans is 8,1% bij deze inzet. De uitbetalingsverhouding is 11:1.
 • Transversale Simple betreft een inzet op zes cijfers, die in twee rijen naast elkaar liggen. Met een al aanzienlijke winkans van 16,2% is de uitbetalingsverhouding hier 5:1.
 • Bij een ‘Carré’ wordt een inzet geplaatst op vier op de tafel aan elkaar grenzende cijfers. De winkans is 10,8% en de uitbetalingsverhouding is 8:1.
 • Douzaines is een inzet op een verticale rij van 12 nummers: de eerste, tweede of derde twaalf nummers van het roulettewiel. De 0 doet niet mee bij deze groepsinzet. Douzaines is een voorbeeld van een Outside Bet. De winkans ligt hier aanzienlijk hoger met 32,4%, met een merkbaar lagere uitbetalingsverhouding van 2:1.
 • De Colonne is ook een Outside Bet en de tegenhanger van Douzaines: Je zet in op een van de drie horizontale rijen van twaalf getallen die op de Roulette tafel staan afgebeeld. Deze inzet heeft dezeldfe winkans (32,4%) en uitbetalingsverhouding (2:1) als de Douzaines inzet.
 • Colonne à cheval is een meer uitgebreide cijfers: er worden chips geplaatst op 24 cijfers. Dit levert een omvangrijke winkans van 64,8% op, met een geringe uitbetalingsverhouding van ½ : 1.
 • Chance Simple is, zoals de naam aangeeft, een eenvoudige inzet op ongeveer de helft van alle cijfers. De speler kan kiezen uit een inzet op alle rode, zwarte, even of oneven cijfers. Dit levert een winkans op van 48,6%, met een uitbetalingsverhouding van 1:1.

Inzetstrategieën

James Bond strategie

Deze strategie omvat meerdere elementen waarover een inzet van 20 euro wordt:
– inzet van 1 euro op de 0
– inzet van 5 euro op sixline (zie Transversale Simple hierboven) van 13-18
– inzet van 14 euro op 19-36

De winkans bij deze inzet is 67,6%. De uitbetalingsverhouding wisselt en is afhankelijk van het exacte nummer waar de bal op valt:
– 8 euro winst bij 19-36
– 10 euro winst bij 13-18
– 23 euro winst bij 0

Deze strategie is ontleend aan de James Bond films en behelst een aantal pluspunten:
– de winkans is groot. De speler verliest alleen indien de bal op de getallen 1 tot en met 12 valt. Het is in dit kader verstandig om te wachten met deze inzet tot de bal al een aantal keer op deze getallen is gevallen. De statistische kans dat de bal nu op een ander, winnend getal valt is dan groter.
– Deze strategie heeft vanwege de hoge winkans een lage uitbetalingsverhouding, wat deze inzet bij uitstek geschikt maakt voor hoge inzetten.

Snake Bet Strategie

Bij deze strategie zet de speler chips in op het speelveld, waarna zal blijken dat de chips het figuur van een slang vormen.  Er wordt ingezet op de twaalf rode nummers 1, 5, 9, 12, 14, 16, 19, 23, 27, 30, 32 en 34. Dit resulteert in een uitbetalingsverhouding van 2:1 en een winkans van 32,4%.
Spelers die voor deze strategie kiezen, doen dit vooral uit symbolische overwegingen. De slang vormt in sommige landen een symbool van geluk en voorspoed.

Belangrijk bij deze strategie is om in de gaten te houden in hoeveel procent van de gevallen de bal op rood of op zwart valt. De slang bestaat alleen uit rode cijfers (maar niet alle rode cijfers), en is dus een logischer inzet indien de bal de afgelopen keren op zwart is gevallen, dan wel op de rode cijfers die geen onderdeel uitmaken van de slang.

Martingale strategie

De Martingale strategie betreft niet (alleen) de plaatsen waar de chips ingezet moeten worden, maar betreft de vraag hoeveel er moet worden ingezet.

Men maakt bij deze strategie gebruik van de zogenoemde Even Money Bets: de inzetten waarbij de winkans bijna 50% en de uitbetalingsverhouding 1:1 is.
Dit zijn de inzetten op de rode, zwarte, even of oneven cijfers of op de cijfers 1-18 en 19-36.

De strategie begint met de speler die een van de twee keuzes binnen een Even Money Bet kiest (rood of zwart bijvoorbeeld), hierop inzet en vervolgens blijft inzetten.

Op het moment dat de bal op de andere keuze valt en de speler verliest, dient de speler weer in te zetten op zijn eigen keuze (rood) en dient hij nu zijn inzet te verdubbelen. Zo kan hij in zijn volgende beurt het verloren bedrag met eventueel extra winst terugwinnen.

Het idee is dat de kans bijna 50% (1 op de 2 keer) is dat de bal op jouw keuze valt, en dat dit dus binnen een redelijk draairondes zou moeten gebeuren. Statistisch gezien zou je dus met winst moeten eindigen.

Verschillen met Amerikaans roulette

Er bestaan enkele verschillen tussen de spelen van Amerikaans en Frans Roulette, die van invloed kunnen zijn op de beste strategie die een speler met bepaalde voorkeuren kan hanteren.

Bij Frans Roulette geldt bij de Even Money Bets een regel in het voordeel van de speler: de zogenaamde En Prison Regel. Kiest de speler ervoor om in te zetten op rood, zwart, even of oneven of de eerste 18 of laatste 18 cijfers van de Roulette, dan raakt hij zijn inzet niet kwijt op het moment dat de bal op 0 valt, ondanks dat hij dan niet gewonnen heeft. Hij mag de inzet houden en gebruiken om opnieuw in te zetten. Deze regel wordt bij Amerikaans Roulette niet gehanteerd.

Een ander, voor de winkansen van de speler belangrijk verschil is het aantal vakken met cijfers op het roulettewiel. Bij Frans Roulette is er sprake van 37 vakken: de 0 en de cijfers 1 t/m 36. Het Amerikaans roulettewiel bevat echter 38 vakken: de 0, 00 en de cijfers 1 t/m 36.
Deze dubbele 0 is ingevoerd om het voordeel van het casino ten koste van de winkans van de speler verder te vergroten.

Tot slot biedt de Franse Roulette een selectie aan bijzondere groepsinzetten: Voisins du zero, Voisins, Orphelins, Tiers du Cyllindre. Het gaat dan om speciale groepsinzetten op nummers die op het roulettewiel naast elkaar liggen.