Er is eigenlijk tot op de dag van vandaag helemaal niemand die kan zeggen hoe Frans roulette precies is ontstaan. Wanneer we de feiten uit de geschiedenis op een rijtje zetten kunnen we bovendien tot de vaststelling komen dat dit populaire casinospel niet zozeer in Frankrijk zelf moet zijn ontstaan. Dat er Fransen bij betrokken waren staat evenwel buiten kijf, maar dit betekent uiteraard niet dat we de oorsprong van dit casinospel zomaar aan Frankrijk moeten toeschrijven. In ieder geval, in dit artikel vertellen we je graag alles wat we tot dusver weten over de oorsprong Frans roulette. Op deze manier kan je voor jezelf uitmaken of het volgens jou terecht is dat de Fransen over een geheel eigen versie van het casinospel beschikken of niet.

De eerste berichten

De eerste berichten die de kop opstaken met betrekking tot de oorsprong Frans roulette zijn afkomstig uit het oude China. Daar werd er namelijk gebruik gemaakt van een draaiend wiel welke als doel had om de soldaten te entertainen. Het ging evenwel om een gruwelijke vorm van entertainment. Mensen die gevangen werden genomen werden namelijk tussen twee ronddraaiende wielen die beschikten over lange, houten pieken vastgebonden.

Wanneer je als gevangene geluk had werd je tussen twee wielen vastgemaakt die beschikten over korte pieken. Deze veroorzaken namelijk alleen maar kleine sneetjes. Hoewel deze uiteraard behoorlijk pijn konden doen waren ze niets vergeleken met de wielen met de lange, houten pieken die de mogelijkheid hadden om een volwassen persoon in twee te snijden.

De gevangene moest willekeurig een keuze maken tussen de verschillende wielen waarna de soldaten een gokje konden doen. De gok had betrekking tot het vermoeden of een bepaalde gevangene zou worden gedood door de ronddraaiende wielen of uitsluitend zou worden verwond. Het was voor zover we tot dusver weten de eerste keer dat er een ronddraaiend wiel werd gebruikt om te gokken.

Grieks-Romeinse invloeden

Het succes van het ronddraaiende wiel als hulpmiddel tijdens het gokken uit het oude China heeft er voor gezorgd dat verkopers het systeem meenamen op één van hun vele reizen. Uiteindelijk kwam ze terecht in de Grieks-Romeinse periode waar het draaiende rad werd gebruikt als een soort ‘Rad van Fortuin’. Verder in de geschiedenis kozen Romeinse soldaten er dan weer voor om een wiel van een strijdwagen te gebruiken terwijl de Grieken er voor kozen om te gokken op metalen schilden die waren gemarkeerd. Het leger zelf moedigde deze gokspelen alleen maar aan omdat het vond dat de soldaten tussen de gevechten door de nodige ontspanning moesten hebben.

afbeelding5

De oorsprong Frans roulette een feit

Tot dusver bleef de invloed op het ontstaan van het roulette spel door de Fransen vrij beperkt, maar daar komt nu verandering in. In eerste instantie is het bijvoorbeeld zo dat de Franse wiskundige Blaise Pascal in 1655 een poging deed tot het ontwerpen van een toestel dat continue in beweging was. Hij faalde, maar het resultaat was vermoedelijk wel het eerste, echte roulette wiel. Het spel bleek al snel over een behoorlijke populariteit te beschikken, hoewel er tijdens de jaren die volgden toch voor zou worden gekozen om enkele kleine aanpassingen aan te brengen.

De oorsprong Frans roulette was nu dus echt een feit, maar uiteindelijk zouden twee Franse broers nog een belangrijke impact hebben op de uiteindelijke opbouw van het speelveld. In 1842 kozen Francois en Louis Blanc er namelijk voor om een nul aan het speelveld toe te voegen. Zodoende was er sprake van een casinospel met in totaal geen 36, maar wel 37 verschillende getallen. De toevoeging van de nul had uiteraard als doel om het voordeel van het huis te doen stijgen waardoor het spel interessant(er) zou worden voor de eerste casino’s die de wereld langzaam maar zeker zag opduiken.

In deze tijd was het in Frankrijk nog niet toegestaan om te gokken, maar dat weerhield Frans roulette er niet van om de rest van Europa te veroveren. Francois Blanc zou uiteindelijk aan de basis liggen van het inmiddels zeer populaire en mondaine casino van Monte Carlo. Frans roulette groeide hier meteen uit tot de absolute topattractie waar heel veel gokkers door werden aangetrokken. Mocht je er met andere woorden nog aan twijfelen, het is volgens ons wel degelijk meer dan terecht dat de Fransen hun eigen versie van roulette hebben gekregen!